Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Výučbové programy učenia

Rečové postihnutie

Telesné postihnutie

  • www.medicco.sk - vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbarierovosť
  • www.meyra.cz - vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých
  • www.eraj.sk - invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka

Zrakové postihnutie

  • www.tyflocomp.sk - pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých
  • www.petit-os.cz - špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné

Sluchové postinutie 

Ďalšie www stránky