Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Pre žiakov na II. stupni ZŠ: Tréning kognitívnych schopností