Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Sú určené na komplexný rozvoj dieťaťa predškolského veku, vhodne sa dajú uplatniť aj v 1.-2. roč. ZŠ. Rozvíjajú grafomotoriku, logické myslenie, priestorovú predstavivosť, manuálne zručnosti, zrakové a sluchové vnímanie a pod.