Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Stimulačný program na podporu a rozvoj ľudského potenciálu vychádzajúci so signálov klienta - zameraný na klienta.