Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Program DysCom SK je najmodernejší (veľmi pútavý pre deti), určený všetkým deťom v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.

Program ponúka tri základné oblasti podpory:

  1. čítanie
  2. písanie
  3. rozvoj zrakového vnímania