Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Program určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorého cieľom je uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života. Je preventívnym programom zabraňujúcim vzniku rizikovej skupiny, ktorý sa zaoberá 17-timi nadväzujúcimi témami z bežného života detí.

Kuprev realizujú rodičia pod odborným dohľadom - vedením psychológa alebo špeciálneho pedagóga.