Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • diagnostika a rediagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti žiakov a detí už od dvoch rokov
  • skupinová a individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti
  • poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov
  • konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi
  • tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov