Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

 

sociálna pracovníčka

VZDELANIE

2005 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra rómskej kultúry, odbor - Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum, Štátna skúška z predmetov: Rómska kultúra, Sociálna politika, Teória sociálnej práce, Metódy sociálnej práce
2000 Hotelová akadémia, Veterná 16, Bardejov (maturita: angličtina, nemčina, slovenčina, účtovníctvo, odborné predmety) 

 

ABSOLVOVANÉ ŠKOLENIA

2017 Základy správy registratúry a Registratúrny denník
2015 Tréning trénerov: Nestaň sa otrokom! - prevencia obchodovania s ľuďmi (Medzinárodná organizácia pre migráciu - IOM)

2014-2015

Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
2013 Systemická muzikoterapia v praxi ako zdroj zdravia (Muzikoterapeutický kurz so Zdenkom Šimanovským)
2009 Muzikoterapia ako životná cesta, (Muzikoterapeutický kurz s Matějom Lipským)
2006 Odborné školenie v rámci projektu „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov“  
2006 Vzdelávací kurz: „Projektový manažment v rámci projektu ESF „Efektívnym využitím projektového manažmentu a fondov EÚ k pozdvihnutiu Spiša“ 

 

PRAX v odbore sociálna práca

 • 11/2012 - trvá  Sociálna pracovníčka, projektová manažérka; Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Andraščíkova 3, Bardejov
 • 03/2008 - 06/2011 Regionálny poradca MPSVaR pre Európsky sociálny fond v Prešove
 • 06/2007 - 12/2007 sociálna pracovníčka, manažérka Caffeterie v Bussines centre (Bratislava), ktorá zamestnáva sociálne a zdravotne znevýhodnených
 • 01/2007 - 05/2007  OZ Odysseus – práca s drogovo závislými, s neprispôsobivými, OZ Protiprúdu – práca s bezdomovcami (Nota Bene)
 • 01/2006 - 12/2006 Komunitný konzultant v projekte „Partnerstvom proti chudobe“, OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník, (pomoc pri hľadaní zamestnania ZŤP a MRK, konzultant pre obce ohľadom výziev na predkladanie projektov pre MRK, zlepšovanie komunikačných zručností cieľovým skupinám z MRK a iné )  
 • 06/2006 - 02/2007 Autorka a lektorka projektu „Dajte nám šancu a my ju premeníme na prácu“, OZ Róma Budúcnosť v Zborove, podporeného Slovensko - Česko ženským fondom, 96.000,- SK (jún 2006 - apríl 2007) cieľová skupina - rómske ženy zo Zborova                          
 • Práca na rôznych projektoch pre deti z Detských domovov a rómskych osád v okrese Bardejov a Svidník (Cígeľka, Varadka, Petrová, Ladomírová,...)