Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Ako sa brániť násiliu

Usmernenia na identifikáciu násilia a jeho zvládnutie:

pdfKde hľadať pomoc pri ohrození

pdfPríručka o násilí pre deti

pdfPríručka o násilí pre rodičov

Zmena sídla

Dňa 1.9.2015 sme zmenili naše sídlo. Bližšie informácie sa dozviete tu:

pdfZmena sídla

Zoznam nandštandardných služieb

Zoznam nadštandardných služieb nájdete v tomto odkaze, alebo si ho môžete stiahnúť vo formáte PDF v nasledujúcom odkaze.

pdfZoznam nadštandardných služieb(301.63 KB)

Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP

Tu nájdete návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole: 

pdfNávrh na prijatie žiaka so ŠVVP

Ako prežiť s hyperaktivitou a poruchami

pdfAko prežiť s hyperaktivitou a poruchami pozornosti